На 1 декември изтича крайният срок, в който земеделските производители от секторите „Животновъдство“, Пчеларство“ и „Растениевъдство“, могат да подадат заявления за подпомагане по de minimis, съобщават от пресофиса на Държавен фонд „Земеделие“. 

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)

 

Помощта се отпуска  на регистрираните земеделски стопани, а при кандидатстване за тютюн се изисква регистрация като тютюнопроизводители. Средствата са предназначени за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване подготовката за реколта 2024 г.
Бюджетът по схемата е в размер на 47,5 млн. лв.

Разпределението на средствата е следното:
•    за сектор „Животновъдство“ в т.ч. пчелен мед: 23 750 000 лв.
•    за сектор „Растениевъдство“:  23 750 000 лв.

Помощта de minimis се предоставя за направленията:
•    едри преживни животни;
•    дребни преживни животни;
•    коне под селекционен контрол; 
•    пчелни семейства; 
•    плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши);
•    оранжерийни култури (домати, краставици и пипер);
•    винени лозя  (без площите, за които е получено подпомагане по мярката за „Събиране на реколта на зелено“);
•    маслодайна роза;
•    тютюн.

 

Заявленията за подпомагане се подават в Общинските служби земеделие по постоянен адрес на физическото лице или по седалището на едноличния търговец или юридическото лице. Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от Фонда. 

Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на Държавен фонд "Земеделие". 

Настояването за включване на едрите земеделски собственици в разпределението на средствата по de minimis е една от причините за протестите на животновъди и производители на оранжерийна продукция. В меморандума, подписан с правителството през септември се предвиждаше тази възможност да бъде за малките стопани, които трудно се справят в настоящата ситуация.