Днес, 15 октомври изтича срокът за подаване на документи за форсмажор за изгубените животни  в следствие на болестта "син език".
 
Всички животновъди-кандидати по схемите за националния доплащания и за специфично подпомагане за кампания 2014, в чиито ферми е констатирана болестта, могат да представят своите документи, удостоверяващи загубата на животни в резултат на заболяването в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие.
 
От МЗХ припомнят, че периодът на заявените за подпомагане животни по линия на схемите за националния доплащания, и за специфично подпомагане за настоящата кампания изтече на 17 септември (100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане). Стопаните трябва да уведомят съответната областна дирекция на ДФЗ, и да представят документи единствено по отношение на животните, които са обект на форсмажор само в рамките на периода на задържане.
 
Земеделските производители са длъжни да представят доказателствени документи  към заявлението за форсмажорни обстоятелства. С тях ще се удостоверява смъртността във фермите, в следствие на епидемията от Син език (бележки от екарисажите или протоколи от ветеринарните лекари). Починалите животните задължително трябва да са идентифицирани чрез номера на ушната марка. 
 
Всички заявени случаи в ДФЗ, свързани с изгубени животни при епидемията от Син език, ще бъдат разглеждани като извънредни, форсмажорни  обстоятелства. Това означава, че при проверките на място починалите животни няма да бъдат търсени като налични във фермите, а стопаните няма да търпят санкции за намаления брой глави добитък в стадата при получаване на субсидиите за Директни плащания 2014 г. 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!