Национално съфинансиране по директните плащания е неприемливо. Това е общото мнение на министрите на земеделието на Стария континент, като само един счита, че това трябва  да стане. Т.е. агроминистрите считат, че директните плащания трябва да останат в сегашния си вид и след 2020г. Това съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов. 
 
 
Той обясни, че неизвестните около темата с новата ОСП са твърде много и единственото, което може да се каже със сигурност е, че националните стратегии, които Брюксел ще одобрява, ще включват  цялостното прилагане както на ПРСР, така и прилагането на политиките по първи стълб по директните плащания, като всяка страна-членка ще трябва да защити позицията си с аргументи. 
 
Един от ключовите моменти е излизането на Великобритания от Европейския съюз и дебатът по разпределение на бюджета на общността след дефицитът, който ще настъпи, ще е дълбок, счита Порожанов. 
 
 
„Нашата цел като председателство е в първите два съвета – през януари и февруари 2018 г. да поставим основните въпроси, които да бъдат разгледани от министрите, за да можем ние като съвет да изпратим своите послания към Европейския парламент и Съвета на Европа за това в какво  сме обединени по темите за ОСП и по отношение на бюджета, който предстои да се гледа в рамките на многогодишната финансова рамка“, каза министърът относно предстоящото ни председателство на Съвета на Европа.