Финализирането на Програмата за развитие на селските райони от стария програмен период е сериозно предизвикателство. Приемането на проектите приключва в Разплащателната агенция до 15 октомври, а изпълнението е до 15 септември. До 1 месец има възмножност да се подават документи и разплащането трябва да бъде направено до края на годината. Вече е одобрена програмата за новия период 2014-2020 година.
[news]
Това каза за "Хоризонт“ изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие“ Румен Порожанов и обясни: Ситуацията е доста напрегната. В момента в оборот имаме проекти за около 1,9 млрд. лева, а бюджетът, който трябва да се усвои, е 1,4 млрд. лева, в това число се поставя и съфинансирането от националния бюджет. Много от бенефициентите искат да ползват максималния срок до края на периода и да входират плащането си възможно най-късно. Предизвикателството за Агенцията да разплати милиард и нещо за 3 или 4 месеца е голямо. Ще командироваме колеги, така че да можем да се правим. Направи се опит от колегите от Министерството на земеделието да се поиска удължаване и до средата на 2016 година да се продължи програмата. Засега няма оптимистична светлина за това, а това щеше да е добре.
 
Той заяви, че успоредно с изпълнението на старата програма започва да се работи и по новата: В момента по нея върви приемът на проекти, свързани с производството на земеделска продукция. Опасностите са свързани с това – да не дойдат за плащане проектите, които са контрактувани, и Разплащателната агенция не успее да обработи всичките заявки. Струпването на плащания в последните 3-4 месеца също е доста опасно.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!