Високото ниво на преразход в свиневъдните ферми и корупцията в отрасловите асоциации са основното препятствие за развитието на свиневъдния сектор в Украйна. Ако собствениците искат да понижат себестойността на свинското месо, те може да преминат на течно хранене и прецизно свиневъдство, смятат експерти, пише Aggeek.

Хранене на животните по време на чума - кое е важното?

Всяка година украинските свиневъди търпят значителни щети в борбата с болестите по животните. Бездействието на държавата в случаите на Африканска чума по свинете и неефективните отраслови асоциации са причина за високата себестойност на свинското месо – 40 гривни/кг (2.77 лв.). Ако тя бъде понижена до 25 гривни/кг, Украйна може да икономиса 8 млрд. гривни (над 550 млн. лв.).

Тези средства може да се инвестират в иновационни решения, които адаптират свиневъдните комплекси към течния фураж. Това е нужно и за да покриването на вътрешния пазар на потребление, който изисква допълнителни 500 хил. тона свинско месо годишно.

Понастоящем в Украйна около 15 свиневъдни комплекса са снабдени със система за течен фураж. Защо и там е висока себестойността? Агропроизводителите не използват евтина суровина и странични продукти от хранителната промишленост, поради това себестойността на свинското месо с течен фураж в такива условия дори е по-високо, отколкото със сух фураж.

В Европа отдавна свиневъдните комплекси се разполагат недалеч от млекозаводи, спиртоварни и пивоварни. В Германия и Дания над 60% от фермите са така. В Холандия – 50%, а във Финландия – почти 90%.

Именно преходът към течен фураж и удачното разположение на производството в страните от ЕС съществено са понижили себестойността на свинското месо.  

Най-търсеният течен фураж е от царевица. В Европа царевицата се събира влажна, агропроизводителите я надробяват наедно с кочаните, а получената смес се слага в силозната яма за хранене на свинете. Тази система понижава разходите за комбиниран фураж и себестойността на свинското месо. Нивото на усвояване на продукта от свинете е значително по-високо, поради това разходите за фураж постепенно ще намаляват.