Агенцията по храните припомни някои от най-важните правила при храненето на животните в условията на бързо разпространение на Африканската чума по свинете (АЧС).

АЧС се разпространява мигновено: Нови огнища в Плевенско и Търновско

Препоръките за храненето на животните в стопанства тип „заден двор“ са дадени и от екипа за спешни действия на Европейската комисия, който през тази седмица беше в България. Съветите са съобразени и със Стратегията на Европейския съюз за борба със заболяването Африканската чума.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) информира стопаните:

  • Комбинираните фуражи в България, в по-голямата си част, се предлагат гранулирани, като процесът се извършва при температура над 70 °C, което убива вируса на АЧС.
  • Със Закона за фуражите се забранява храненето на животните с фуражни суровини, които са получени от преработката на странични животински продукти.
  • Забранява се храненето на животните с кухненски отпадъци или с фуражни суровини, съдържащи кухненски отпадъци или получени от кухненски отпадъци. 
  • Не е позволено и храненето на селскостопански животни със зелена трева, директно чрез паша или чрез окосена зелена маса от земя, която е торена с органични торове или подобрители на почвата, различни от оборски тор.
  • Животните не бива да се пускат на паша на тези земи минимум 21 дни след наторяването.

По силата на Закона за ветеринарномедицинска дейност общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по Закона за животновъдството на територията на съответната община.

Там е посочено, че кметовете и кметските наместници са задължени да осъществяват контрол за спазване на Наредбата.

От БАБХ отново призоваха населението да сигнализира на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99 при нарушения на мерките за биосигурност.

Агенцията припомни, че изискванията за храненето на животните важат за всички, които отглеждат животни, включително и в собственото домакинство.