Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две нови огнища в лични стопанства в град Искър, община Искър, област Плевен и в село Климентово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, и в двете са отглеждани по близо 30 прасета.

Взетите проби са потвърдени като положителни за вируса на Африканска чума по свинете (АЧС) от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София.

Общо до този момент огнищата при домашни свине са 21. 

По-рано днес бяха потвърдени още 2 огнища. Първият случай е във Врачанско. Възникналото огнище е в гр. Оряхово и е първично. Със заповед на БАБХ се определя 3 км. предпазна зона около огнището, в която влиза единствено гр. Оряхово. Определя се и 10 км. наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Лесковец и Селановци, гр. Мизия и с. Сараево.

Потвърден е и случай в Монтанско. На територията на община Лом е регистриран нов случай на АЧС. Мъртвото диво прасе е открито в землището на Долно Линево.

В 3-километровата зона около Долно Линево ще се пристъпи към евтанизиране на домашни свине, които са без приложени мерки за биосигурност – т.нар. прасета в "заден двор". В тази зона, която не засяга съседните села Ковачица и Станево, а само територии от местността "Садовете" край Лом, няма регистрирани индустриални ферми за отглеждане на свине. В 10-километровата надзорна зона ще се извършват клинични прегледи и лабораторен надзор.