Иновациите са ключови за селскостопанския сектор, за да продължи конкурентното  производство на храна и да се съхранят земеделските райони. Системите за земеделско познание и иновации (AKIS) ще помогнат на фермерите и земеделските общности да се справят с предизвикателствата на времето, убедени са от Европейската комисия.

5-те агротехнически иновации, които привлякоха вниманието на специалистите

Това, което създава трудности пред масовото прилагане на иновации в селскостопанския сектор, е, че те често остават непознати и скрити от хората, за които са предназначени. 

"Затова имаме нужда от устойчива и отворена платформа на европейско ниво, където всички проекти може лесно да се открият и да бъдат описани на достъпен език, за предпочитане на местния", казва Силвия Бърсенс, която е част от проектите EURAKNOS и EURIKA от рамковата програма Хоризонт 2020.  

Националните платформи на знанието играят ключова роля за доброто функциониране на AKIS.

Тези платформи отчитат местните потребности и могат да обрисуват мрежи и проекти на регионално и национално ниво. Ако тези бази данни може да се свържат в една широка платформа за целия ЕС, можем да постигнем сериозни резултати по отношение на иновациите в селското стопанство, смята Бърненс. За да бъдат съвместими обаче, те трябва да бъдат написани по единен IT стандарт.

Литва е една от страните членки, която развива национална иновационна платформа. Тя има TITRIS – услуга, която събира на едно място резултатите от иновационни проекти в цяла Литва, както и друга релевантна информация.

"Стартирахме селскостопанската оперативна група Gate of Innovations през 2019 г. Това доведе до създаването на TITRIS – система, в която може да намерите информация за резултати и изследвания в сферата на приложните иновации. Използвайки TITRIS, консултантите могат да открият актуална информация, с която да обосноват ползите от една или друга иновация пред фермерите. По този начин се осигурява прозрачност на всички литовски и международни проекти", казва Гинтар Кучинскиене от Head of Innovation Support Service.

TITRIS е отворена система. Достъпна е на литовски и английски език. Цялата информация се черпи от фермери, изследователи и лидери на проекти. Тя задължително минава проверка от експерти, които дават обратна връзка. Освен че е надеждна, информацията трябва да е ясна, кратка и да има потенциала да се използва веднага в практиката, допълва Гинтар.

Ползите от TITRIS са очевидни.

Платформата дава достъп до актуална информация на всеки консултант и фермер в Европа. Те могат да свалят модули за обучение и да се свързват с експерти в своята сфера в целия ЕС. Второ, тя позволява да се поддържат контакти с колеги от други страни членки. Подпомага разрастването на контактните и съществуващите социални мрежи. На трето място, платформата предоставя възможности за обучение. Образователните институции, на свой ред, могат да използват най-новите изследвания и проекти, за да обучават бъдещите консултанти и фермери.

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Агроиновации: Сензори към машината улесняват работата на лозари

Ползите и минусите на цифровите решения във фермата

Фермери, вижте какво ще ви питат по време на преброяването