Приложение, насочено към лозаро-винарския сектор, помага при вземането на решения за рутинни операции. В основата стоят сензори, прикрепени към машината.

Агроиновации: Сензор в стомаха дава данни за животните

Това е фокусът на пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Италия от Регионалния клъстер „Италия и Малта“. Представяме ви го в брой 166 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Досега стратегиите за прецизно лозарство бяха недостатъчно използвани, тъй като секторът, особено в Италия е широко свързан с традициите. Ето защо този експеримент разработва удобно приложение, което улеснява производителите – предоставя ранно сигнализиране и вземане на решения за няколко операции в лозовите насаждания, като пръскане, торене, лятна резитба или селективно механично събиране. 

Иновативната технология помага за наблюдение върху лозовите насаждения, тъй като те са чувствителни към условията на околната среда.

Чрез прикрепване на мултисензорна апаратура към селскостопанска техника се събира обширна база от данни по време на рутинни механични операции. Така се идентифицират зоните, които има вероятност да пострадат от воден стрес например.

Полученото количество информация е огромно. В комбинация с генерирани карти с висока разделителна способност ръководителят на екипа от агрономи, които работят в лозовия масив, може веднага да оцени ключовите параметри.

Ето защо това приложение е подходящо както за големи стопанства, така и за по-малки ферми. То намалява тяхната зависимост от надеждни изображения, събрани чрез спътници или дронове, които зависят от неблагоприятни метеорологични условия. Придобиването на такива отдалечени изображения е скъпо и сложно начинание, особено за малките лозаро-винарски компании.

Брой 166 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.