На 31 октомври (сряда) Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Аграрният университет в Пловдив организират среща със земеделски производители.
 
 
Темата на семинара е „Иновативни решения при отглеждане на костилкови и семкови овощни видове“, съобщиха организаторите. 
По време на срещата ще бъдат изнесени лекции за биологичните особености и важните изисквания към климатичните и почвените условия на овошките, какви са различните видове подложки за създаване на нови овощни насаждения, както и какви са ключовите особености при интензивното отглеждане на тези култури.
 
Разяснения по тези теми ще даде доц. д-р Антон Йорданов от Аграрния университет в Пловдив. Пред земеделските стопани той ще разкаже и за системите за поддържане на междуредията в овощните градини, а също и за видовете резитби при овощните дръвчета. 
 
Освен това експертите от териториалната дирекция на националната служба за съвети в земеделието ще разкажат на фермерите какви са възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) на земеделските стопани, отглеждащи овощни насаждения. 
 
Семинарът ще се проведе на 31 октомври в административната сграда „Водна палата“ на бул. „Марица“ № 122, ет. 1, в град Пловдив.