Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Селскостопанска академия (ССА) - Опитна станция по земеделие – Смолян организират семинар за овощари. Събитието ще се проведе на 11 юли в Смолян. 
 
Темата на форума е: „Генетичните ресурси от дребноплодни овощни видове. размножаване на перспективните форми”.
 
На семинара доц. д-р Емилиян Попеску – ОСЖЗ - Смолян ще представи на присъстващите наблюдаване и картотекиране на дребноплодни овощни видове (арония, касис, червено френско грозде, малина и къпина), както и начините за размножаване на растения от дребноплодни  овощни видове.
 
Доц. д-р Емилиян Попеску ще запознае гостите с начините на съхранение на местни сортове и форми от дребноплодни овощни видове.
 
П Р О Г Р А М А
/ 11 юли 2017 г./
 
08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците и откриване 
09:00 – 09:45 ч. Наблюдаване и картотекиране на дребноплодни овощни видове (арония, касис, червено френско грозде, малина и къпина) Лектор: доц. д-р Емилиян Попеску – ОСЖЗ - Смолян 
09:45 – 10:30 ч. Начини за размножаване на растения от дребноплодни овощни видове Лектор: доц. д-р Емилиян Попеску – ОСЖЗ - Смолян 
10:30 – 11:15 ч. Начини на съхранение на местни сортове и форми от дребноплодни овощни видове Лектор: доц. д-р Емилиян Попеску – ОСЖЗ - Смолян 
11:15 – 11:45 ч. Възможности за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014- 2020 г. Лектор: Марияна Неделева - гл. експерт - координатор ТОО - Смолян към НССЗ, Ивайло Гелов – гл. експерт - агроном ТОО - Смолян към НССЗ
 
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - Смолян ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).
 
Събитието е безплатно и отворено за всички желаещи. Форумът ще се проведе в Смолян, ул. "Невястата" № 35, Залата на Опитна станция по животновъдство и земеделие (ОСЖЗ) – Смолян.