По-малко от половин месец след отварянето на така дългоочаквания прием по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, се обмисля промяна на част от насоките за кандидатстване.

Животновъди, ето какво трябва да знаете за подмярка 5.1

Приемът беше отворен на 8 май и тече до 10 юли. На 18 май обаче на страницата на Министерството на земеделието е качен проект на Заповед за изменение на Заповед № РД09-395/08.05.2020 г., който засяга вече утвърдените насоки за кандидатстване.

В мотивите на ресорното министерство е посочено, че част от кандидатите по процедурата са възложители по Закона за обществени поръчки. Те са пожелали да започнат провеждане на процедурите, преди да е сключен административният договор. 

Именно предвид дългия процес на възлагане на обществени поръчки и скорошния край на настоящия програмен период от министерството предлагат „да бъде извършена промяна в Условията за изпълнение, която да позволи започване на процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта по реда на ЗОП и преди сключване на административен договор“.

Шестото изменение на ПРСР, което включва и подмярка 5.1., беше изпратено до Европейската комисия на 15 ноември 2019 г. Ето защо именно тази дата е посочена като най-ранен срок за стартиране на обществената поръчка.

За да се ограничи процентът на грешки, тази възможност ще е допустима само ако Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е извършил предварителна проверка на планираните обществени поръчки.

Подмярка 5.1 за биосигурност е с целеви прием за животновъди, които искат да закупят или изградят инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, както и да направят инвестиции в санитарна инфраструктура.

Допустими кандидати по нея обаче са и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ); Изпълнителна агенция „Борба с градушките” (ИАБГ) и Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов.

Писмени предложения и коментари се изпращат до 25 май на [email protected]

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

От Съвета по животновъдство: Отварят се подмерки 4.1, 5.1 и 16.4

Министерството: Вижте най-важното за новите приеми по ПРСР

Отварят подмярка 5.1 в началото на май