Министерството на земеделието обяви начало на приема на заявления за подкрепа на проекти по подмярка 5.1 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., насочена към мерки за биосигурност в стопанствата.

Субсидии: Как министерството преразпределя 175 млн. евро?

Приемът стартира от днес, 8 май, по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по ПРСР) 2014-2020 г.

Това стана ясно по време на среща проведена днес,  чрез видеоконферентна връзка на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Центъра за оценка на риска по хранителната верига и представители на свиневъдния бранш.

МЗХГ: Процедурата има за цел да намали риска и да ограничи последствията от заразни болести по животните. Общият бюджет по подмярката е близо 46 млн. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли 2020 г.

Със средствата животновъдите ще могат да закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, както и да направят инвестиции в санитарната инфраструктура.

По време на срещата стана ясно, че през месец юни предстои прием и по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. с бюджет около 30 млн. евро.

През тази година секторът ще бъде подпомогнат и с още една мярка по Програмата. Това е подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ с бюджет близо 8 млн. евро. Приемът по нея се очаква да стартира в края на месец юни тази година.

Министър Десислава Танева изтъкна необходимостта от полагане на максимални усилия от всички, за да се предотврати възникване на нови огнища на Африканска чума по свинете (АЧС) тази година.

„През тази година по ПРСР секторът ще бъде подпомогнат с близо 70 млн. евро Към момента статистиката от другите страни относно разпространението на болестта не е много оптимистична. В началото на годината в България бяха регистрирани нови две големи огнища на АЧС“, припомни земеделският министър.

Д-р Цвятко Александров, зам.-изпълнителен директор на БАБХ, съобщи, че от началото на 2020 г. досега огнищата при домашни свине в България са 17, като 13 от тях са при Източнобалкански свине. Той допълни, че по отношение на дивите свине за същия период са потвърдени 305 случая.

„Ловният сезон приключи и продължават претърсванията за трупове на прасета“, каза д-р Цвятко Александров.

Той заяви, че от 24 февруари до 3 май 2020 г. са извършени общо 13 980 претърсвания, при които са открити 246 трупа на диви свине със 189 положителни проби. По думите му продължават и обученията в Държавните ловни стопанства, като при вземане на проби данните се въвеждат в модул „Лов“.

Ситуацията в Европа по отношение на АЧС остава сериозна. „В Полша отново има засегнати два големи свинекомплекса, а в Литва има повторно заразяване в един от свинекомплексите“, подчерта зам.-изпълнителният директор на БАБХ.

Д-р Цвятко Александров припомни, че БАБХ продължава да извършва официален контрол и тестване във всички промишлени стопанства. Възбраната за движение за всеки един обект се отменя индивидуално въз основа на резултатите от прилаганите мерки за наблюдение и биосигурност.

„В момента все още пускаме фамилните свинеферми на база надзора, който гарантира свобода от АЧС. Всички индустриални ферми и 79 от общо 160 фамилни ферми тип А вече са с вдигната възбрана“, поясни той. По думите му пробите се изпращат регулярно.

Продължава контролът и на ниво кланица като се изследват редовно далаци от прасета за клане. Кланиците са подали 3658 проби, като от тях няма положителни. В ход е също регистрацията и инвентаризацията на личните стопанства с до 3 прасета за угояване.