Публикувани са първите разяснения по повторно отворения прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. 

От 8 ноември се подават заявленията за Ковид мярката

Едно от питанията на кандидатите е свързано с дефиницията за земеделско стопанство и по точно критерия за оценка № 2.2. Съгласно него проектни предложения, при които над 50% или 75% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени в земеделското стопанство на кандидата, получават допълнителни 5 или 10 точки.

В запитването са посочени няколко случая, като нито един от тях не попада в обхвата на този критерий, уточняват от ресорното министерство:

•    Кандидат е ООД, в което 50% собственик и Управител с право да представлява самостоятелно е физическо лице. Същото физическо лице има ЕТ, който е регистриран земеделски производител и кандидатът ООД преработва произведената от същият ЕТ продукция; 
•    Кандидат е ЕООД, в което 100% собственик и Управител с право да представлява самостоятелно е физическо лице. Същото физическо лице има ЕТ, който е регистриран земеделски производител и кандидатът ЕООД преработва произведената от същият ЕТ продукция; 
•    Кандидат е ООД, в което 50% собственик и Управител с право да представлява самостоятелно е физическо лице. Същото физическо лице има ЕООД, което е регистриран земеделски производител и кандидатът ООД преработва произведената от същото ЕООД продукция;
•    Кандидат е ЕООД 1, в което 100% собственик и Управител с право да представлява самостоятелно е физическо лице. Същото физическо лице има ЕООД 2, което е регистриран земеделски производител и кандидатът ЕООД 1 преработва произведената от ЕООД 2 продукция. 

В нито един от тези случаи няма да се приеме, че това е преработка на селскостопански продукти, които са произведени в земеделското стопанство на кандидата.

Останалите разяснения, дадени в периода между 15 и 20 октомври, може да видите тук. Ако вие самите има въпроси, които ви вълнуват, може да ги изпратите по имейл на [email protected] и в ИСУН до 3 седмици преди крайния срок за кандидатстване – 25 февруари 2022 г.