Новата земеделска политика във Великобритания, която ще се прилага след Брекзит, ще насърчава опазването на биоразнообразието и екосистемните услуги. Тя ще замени досега прилаганата система от земеделски субсидии на ЕС, пише Грийнтек.
 
 
Новата система за управление на земите ще замени директни плащания, които се прилагат в Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. Подходът на ЕС води до изкривявания, защото най-големите собственици на земя получават най-много финансиране, малките – нищожно, а опазването на природата не носи стойност. Статистиката показва, че водещите 10% от получателите на финансиране вземат почти 50% от общите плащания. В същото време последните 20% получават само 2%, цитират от Грийнтек.
 
[news]
Загърбвайки този подход, британското правителство ще проправи път на нова система, която плаща на фермерите и собствениците на земя, въз основа на способността им да предоставят екосистемни услуги. Очакванията са това да насърчи земеделските стопани да помогнат за по-добро улавяне на въглерода от атмосферата, намаляване на вредните емисии и развитие в посока икономика с нетни нулеви емисии.
 
Секретарят по въпросите на околната среда Майкъл Гув каза, че въвеждането на законопроекта за селското стопанство е „исторически момент“ за Великобритания. Новата политика „ще ни позволи да възнаграждаваме фермерите, които опазват околната среда, оставяйки земеделските райони по-чисти, по-зелени и по-здравословни за бъдещите поколения“.