Електронните услуги на кадастъра са с 30% по-евтини в сравнение с документите на хартиен носител, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии

Статистиката сочи, че най-често се търси услугата издаване на скица на имот или схема на самостоятелен обект. На хартия те струват 20 лв., а по електронен път – 14 лв. 

От Министерството на регионалното развитие уточняват, че изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време. То зависи от срока на услугата – 7 дни за обикновена или 3 дни за бърза.

Онлайн заявяването и получаването на документи по електронен път се прави чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на кадастъра – www.kais.cadastre.bg. Там се прави регистрация, която отнема няколко минути. Заявяването на услуга също става бързо, уверяват експертите. 

В някои случаи е необходимо заявителят да се идентифицира с електронен подпис. Ако той не разполага с такъв, може да получи заявения от него документ в офис, като покаже съответните документи – за собственост на имот или други, необходими за съответната услуга.

МРРБ: „Скиците и схемите вече са безсрочни освен ако няма промяна в обстоятелствата за имота.“

Услугите от кадастралната карта са общо 12, от „Геокартфонд“ – 19, а извършваните справки – 13. Освен издаването на скица на имот сред тях са също нанасяне на промени в кадастрална карта, извадка от архивен план в цифров вид и справка по кадастрална карта. 

Картата в КАИС е със свободен достъп. Там може да се потърси информация за имот или сграда – чрез въвеждане на данни за адрес или чрез идентификатор, който е като ЕГН.

МРРБ: „Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър позволяват вече и инженери по геодезия да могат да издават скица на имот. Досега такова право имаха само службите по геодезия, общините, службите по земеделие и нотариуси.“

Правоспособните лица ще имат право на достъп до информационната система на кадастъра, какъвто имат общинските служби по земеделие и общините. 

Документите ще се изработват автоматично от информационната система на кадастъра. След това правоспособните лица могат да ги разпечатат, да ги удостоверят и да ги дадат на потребителите на хартия. Тези документи ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), уточняват експертите.