Преди месец стана ясно, че земеделието е един от секторите, които ще могат да се възползват от още европейски средства, но този път по Плана за възстановяване и устойчивост. Одобрените проекти на Министерството на земеделието са два за малко над 1 млрд. лв. Това са много пари, стига да се насочат правилно.

Животни ще се следят с умни ушни марки за милиони левове

Тъй като цифровизацията е един от критериите, на които трябва да отговаря един проект, някак логично единият е насочен именно към новите технологии. От една страна, идеята е да се дигитализират всички публични органи и системи за управление на подпомагането, както и контролът върху обемите, движението на ресурсите и суровините. 

Ето защо част от тези пари – по-точно 24 млн. лв., ще отидат за създаване на цялостна Електронна информационна система в земеделието. Едно от нововъведенията е, че чрез QR код или баркод системи ще могат да се проследяват всички етапи по агрохранителната верига – производство, преработка, краен потребител. 

Друга, по-съществена част от дигиталния проект, който е за внушителните 276 млн. лв., е за предоставянето на ваучери на фермерите. С тях ще се внедряват умни системи за проследяване на животните в стопанствата, или т.нар. умни ушни марки. Дано да има какво да се проследява с тях, шегуват се вече животновъди.

„Мнозинството земеделски стопани не са стигнали до нивото на тази дигитализация, но кризите дават и нови възможности. Реализирането на този проект е огромен шанс да направим един голям скок в развитието си“, убедена е Десислава Танева, цитирана от Агенция Фокус.

По-интересен и сякаш по-полезен за фермерите ще бъде другият проект за модернизация на напоителни системи. Там са и повечето пари – 848 млн. лв. Ето какво говорят цифрите:

„Заложили сме 265 обекта за модернизация. В Североизточна и Северноцентрална България ще се създаде възможност площите за напояване да се увеличат 11 пъти, а в Южна България – до 3 пъти. Цялата инфраструктура на Напоителни системи ще се постигне до 75 % икономия на вода“, посочи земеделският министър по време на онлайн дискусия.

В Стратегическия план за новия програмен период ще се даде възможност за изграждане на системи за напояване и в самите стопанства. 

Освен договаряне на Плана за възстановяване България чака и финалното европейско законодателство за 2-годишния преходен период. До края на месец декември трябва да излезе и българското законодателство, което да реши съдбата на допълнителните 200 млн. евро, предоставени по правилата на старата ПРСР. Част от тези средства могат да бъдат дадени точно за достъп до доставки на вода от Напоителни системи.