Пчеларите са много специален сектор. Това е жизнено важен, ключов сектор. Това заяви на форум в София Робин Манинг, експерт към ГД "Земеделие и развитие на селските райони" в ЕК. Той коментира въпрос от браншови пчеларски организации защо пчеларството е единственият сектор, в който няма директни плащания. „Средствата за подпомагане на пчеларския сектор е увеличават в програмния период 2014-2020 г. и са в размер на 33 млн. евро годишно. Освен това в държавите-членки може да се съфинансират тези дейности“, подчерта Робин Манинг.

 

Той уточни, че пчеларите могат да се възползват от различни схеми на подпомагане. „Сега има възможност за финансиране на лаборатории, за анализи, които да помогнат на пчеларите да увеличат броя на семействата или пък да повишат качеството на продукцията си“, обясни Манинг. Той подчерта, че има 8 мерки за подпомагане на пчеларския сектор, но допълни, че всяка държава-членка трябва заедно с националната си пчеларска организация да определи националните приоритети в сектора. „Силно препоръчваме да се проведат консултации с всички представители на сектора, за да бъдат ясно определени приоритетите и да са конкретизирани делегираните актове за сектора“, заяви Манинг.

 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 

Нивелин Ноев, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към ГД "Земеделие и развитие на селските райони" в ЕК, обясни, че пчеларите имат достъп до всички мерки, свързани със селското стопанство, както и до мярката за развитие на малките стопанства „където предвиждаме 15 000 евро за срок от 5 години с цел стабилизиране на икономическата дейност на това стопанства“. Ноев допълни, че пчеларите имат достъп и до мярката за млади фермери, агроекологичните мерки, мерките за биологично земеделие, както и до новата мярка за сътрудничество.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!