България поиска дискусиите за преходната национална помощ на европейско ниво да бъдат добавени в доклада за напредъка на преговорите в Съвета за изработване на обща позиция по законодателното предложение на Европейската комисия (ЕК) за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Документът, изготвен от Румънското председателство, ще бъде представен пред министрите на днешното им заседание. 

Проверка: Кой и защо получава преходна национална помощ за тютюн?

 

Темата за преходната национална помощ и нейното прилагане и през следващия програмен период остава спорна, съобщава ОДЗ-Кюстендил. Във връзка с включването на разпоредба за преходната национална помощ в Проекта на регламент за стратегическите планове, няколко делегации се изказаха против. Техният аргумент е, че с тази помощ се нарушава конкурентоспособността в страните-членки.

 

Преди дни се проведе заседание на Специалния комитет по селско стопанство, по време на който същият този доклад беше обсъден обстойно. По време на заседанието редица делегации поискаха промени в текста, с цел цялостно обективно отразяване на конкретни позиции. Някои от делегациите подчертаха, че трите регламента се разглеждат в пакет и не приемат констатацията на Председателството, че Хоризонталния регламент и Регламента за обща организация на пазарите са стабилни. 

 

Комитетът очерта множество аспекти, където е необходимо работата да продължи, с цел постигане на компромис. Част от темите в тази посока са: зелената архитектура, секторните интервенции, трансфера на училищните схеми, процеса на одобрение на стратегическия план и модификацията му и други. 

 

ЕК сподели притеснения от посоката, в която се развиват текстовете на Регламента за стратегическия план, особено в частите за насочване на подкрепата, дефинициите за истински фермер, допустима площ и зелената архитектура.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg