Все по-малко пари получават заетите в сектор „Земеделие“ в Добричка област.

Анкета: Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2022 г.?

Увеличава се разликата между най-високите и най-ниските заплати, се вижда от данните на Териториалното статистическо бюро за второто тримесечие на 2022 г. 

Средната заплата за един работник в селското стопанство е 1438 лв. По размер на трудовото възнаграждение секторът „слиза“ на шесто място. 

През последните месеци на миналата година работещите в земеделските стопанства на Добруджа са получавали с около 200 лв. повече, т.е. средно по 1620 лв. По-високите заплати тогава се дължаха на добрата реколта и по-високите добиви от основните зърнени култури.

В момента стагнацията на зърнения пазар рефлектира и върху възнагражденията. Складовете са пълни със стока, която се реализира много трудно и на ниски цени. 

Последните статистически данни показват, че в челните места с най-големи заплати се нареждат работещите в сферата на електрическата и топлинна енергия, финансовите дейности и държавното управление. В тези области средните заплати съответно са 3249 лв., 1991 лв. и 1713 лв. 

Нараства и делът на заетите в Добричка област, който скача с близо 11 % в обществения сектор в сравнение с края на март 2022 г. и с 14% в частния сектор. Статистиката отчита и ръст от 2% на работещите за последните 12 месеца. 

Добрич е на 18-то място в страната по показател работна заплата. Най-високи са възнагражденията в София град и София област, във Враца и Варна.