Сезонните работници от България са най-многобройни след тези от Румъния, съобщи Инспекцията по труда на Италия на съвместна среща с Главна инспекцията по труда в България (ГИТ).

Анкета: Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2022 г.?

От ведомството съобщават, че българите са на второ място от заетите сезонно лица в италианското земеделие. Голяма част от тези работници са се установили да живеят в Италия, но не познават езика, което е пречка за гарантирането на техните трудови права, информират италианските инспектори.

Те отчитат нарастващ брой на българските командировани работници в сектор земеделие и строителство.

Изглежда, че докато у нас има все по-голям недостиг на работна ръка за беритбите, то в Италия се чудят как да се справят с интеграцията на наплива от селскостопански работници от България.

„Това обуславя необходимостта от съвместни проверки и обмен на информация по отношение на правните рамки в областта на трансграничната трудова заетост в двете страни”, отбелязват инспекторите.

Същевременно от Българската инспекция по труда се похвали с обхвата на извършваната контролна дейност, както и с обявената телефонна линия за граждани, работещи в чужбина. Повече информация за защитата на правата на българите, работещи в чужбина, може да бъде намерена на сайта на Инспекцията в секция „За работодатели и работещи".