Доставчици на мляко, плодове и зеленчуци по училищните схеми се обърнаха с отворено писмо към премиера и министрите на земеделието, на финансите и на образованието, че Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) бави плащанията за доставки по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2018/2019 г.

Училищните схеми: Нова наредба с повече различни продукти

Потърпевшите производители и търговци настояват да се изплатят забавените от ДФЗ дължими разходи за вече извършени доставки по училищните схеми в определения 3-месечен срок, като в това число се покрият и заявените разходи за раздаване на продуктите.

„Проблемите са поставени на масата пред отговорните лица преди повече от два месеца и до настоящия момент е факт единствено неглижирането им и открито нежелание за вземане на мерки“, се казва в писмото, разпространено от Милена Рашева.

Одобрените заявители по схемите, както се представят авторите на писмото, недоумяват как е възможно държавата чрез ДФЗ да поеме ангажимент към децата и учениците, а после да не изплати предоставинети стоки и услуги. 

Доставчиците настояват също да се преразгледат всички уведомителни писма от заявители, тъй като според тях има неправомерно отхвърлени разходи за вече извършени доставки.

„В противен случай ще предприемем законоустановени действия за принудително събиране на дължимите суми от учебните заведения, на които са доставени плодовете, зеленчуците, млякото и млечните продукти, съгласно издадените актове за одобрение“, допълват доставчиците.

Те се надяват решение на проблемите да бъде намерено в най-кратки срокове.

Действащата Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ е една от най-преправяните в аграрния сектор. 

След встъпването си в длъжност тази пролет земеделският министър Десислава Танева предложи на бранша да участва в разработването на съвсем нова наредба за училищните схеми.