Производители на плодове, зеленчуци и мляко обсъдиха със зам.-министъра на земеделието Чавдар Маринов и експерти на министерството възможността за включване на повече продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”

Два пъти за месец: Пак промяна в наредбата за Училищните схеми

Плановете на аграрното ведомство са за разнообразяване на менюто през новата учебна година с повече български сезонни плодове, които да се предлагат на децата в предучилищна и начална възраст.

Осем асоциации на производители и търговци на мляко, плодове и зеленчуци, както и представители на Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването, директори на училища и детски градини присъстваха на срещата. 

Тя беше организирана от зам.-министър Чавдар Маринов с основен фокус върху необходимостта от изготвяне на нова наредба с промени в нормативната база, която урежда прилагането на училищните схеми.

Чавдар Маринов посочи, че във връзка с идеята за обогатяване на менюто ще бъде изготвен анализ за възможностите на регистрираните производители да реализират подобни доставки с необходимите високи показатели за качество. 

Зам.-министърът припомни, че целта на тази програма е да се възпитават в децата добри и трайни вкусови навици и предпочитания по отношение на храните и затова не може да има никакви компромиси по нейното изпълнение.

Участниците в срещата имат срок от две седмици, за да представят писмено своите предложения, така че необходимите промени да влязат в сила за учебната 2020/2021 година.