След по-малко от месец ще си дадат среща производители на роботи в селското стопанство и фермери, заинтересовани да инвестират в иновации, които биха направили производството им по-ефективно. Инициативата се случва под шапката на Международния форум за селскостопанска роботика (FIRA) на 10 и 11 декември във френския град Тулуза.

Роботи ще се вихрят на опитни полета

За четвърта поредна година двудневният симпозиум ще търси отговор на въпроса как земеделието на утрешния ден ще произвежда повече и то по един по-устойчив начин именно благодарение на роботизираните решения.

Тази година изложбената площ е тройно по-голяма, а броят на производителите на роботи достига 20. За първи път ще се проведе и научен симпозиум, организиран от асоциация RobAgri.

Организатори: „Роботите улесняват работата, решават проблема с работната ръка и помагат на фермерите да се произвежда по-качествена храна, която да изхрани цялото човечество.“

Поканени са всички фермери, които имат интерес да обсъдят предизвикателствата на селскостопанската роботика със специалисти от цял свят. Запланувани са 30 полеви демонстрации, където роботите могат да се видят в действие.

Програмата включва още кръгли маси, технически и бизнес семинари за земеделците, чиято дейност е свързана предимно с работа на полето. Ще се говори по сектори, като животновъдство, полски култури, плодове и зеленчуци, лозарство.

Някои от въпросите, на които производителите на роботи ще дадат отговор, са: как да се усъвършенства мониторингът на полските култури; как да се премине от трактора към робота на утрешния ден; как земеделието ще стане напълно електрическо благодарение на литиево-йонната батерия; как да се подобри хуманното отношение към животните във ферма за бройлери; как да заменим хербицидите с роботи и др.

Организаторите припомнят, че билетът на място е 84 евро, но за фермерите входът е безплатен. Повече информация за програмата и участниците може да намерите тук.