На открит Ден на царевицата канят от Института по царевицата в Кнежа. Датата е 12 август, мястото – град Лозница, област Разград, а домакин – ЕТ „Стефан Пенев – НИМ“.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Регистрацията в град Лозница е от 9:00 часа. Между 9:30 и 11:30 е планирано посещение на опитно поле с различни хибириди царевица – българска и чуждестранна селекция. Следва час за беседване по актуални селскостопански въпроси. Срещата завършва с обяд в 12:30 часа.

На демонстративното поле Институтът ще представи български хибриди царевица – Кнежа 307, Кнежа 317, Кнежа 320, Кнежа 435, Кнежа 461, Кнежа 509, Кнежа 517, Кнежа 560, Кнежа 561, Кнежа 564, Кнежа 565, Кнежа 613, Кнежа 619, Кнежа 625 М, Кнежа 649, Кнежа 683 А. Посетителите ще могат да видят и най-новата селекция – Кнежа 568, Кнежа 570А, Кнежа 572, Кнежа 573, Кнежа 575 и Кнежа 651.

По време на беседата доц. д-р Наталия Петровска – директор на ИЦ-Кнежа, ще запознае земеделските производители с биологичните и стопански качества на българските хибриди царевица, както и специфични елементи от технологията на отглеждане в зависимост от региона и групата на зрялост.