До  70 700 159 лева ще получат българските тютюнопроизводители по интервенцията за преходна национална помощ за тютюн за Кампания 2023 г. 

 

Това е сумата, която беше утвърдена от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Размерът на подпомагането е обсъден с представители от бранша на Консултативен съвет по тютюна, проведен на 16 януари 2024 г., уточняват от пресофиса на Разплащателната агенция. 

Съгласно последната реформа на общата селскостопанста политика (ОСП), за периода 2023 – 2027 г., право на подпомагане по интервенцията за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн, през която и да е година на референтния период 2016 - 2018 година. 

Право на преходна национална помощ за тютюн имат земеделските стопани, които продължават да са ангажирани в селското стопанство. Това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението за подпомагане, земеделският производител трябва да бъде активен фермер. За тютюнопроизводителите това става по 2 начина – стопанинът да бъде регистриран по Наредба № 3 като земеделски производител, или да бъде вписан в Регистър на тютюнопроизводителите. 


В новия програмен период се дава възможност на тютюнопроизводителя в първата година на кандидатстване да посочи една от трите референтни години - 2016, 2017, 2018 години и тя става по негов избор нова референтна рамка. 

Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на годишното количество изкупен качествен (1 - 3 класа) тютюн по сортови групи. По-рано тази година бяха определени единичните ставки по четирите сортови групи тютюн. 

Басми 
До 2 000 кг – 5.50 лв./кг за 6330 бенефициенти
Над 2 000 кг – 4.13 ст./кг за 701 бенефициенти
Каба Кулак 
Единична ставка – 4 лв./кг за 742 бенефициенти
Бърлей
Единична ставка – 4 лв./кг за 446 бенефициенти
Вержиния
Единична ставка – 3 лв./кг за 76 бенефициенти.
Общо кандидатите за четирите сортови групи тютюн са 8 295 стопани.