Европейският парламент ще разгледа на 16 април промени в четири директиви, насочени срещу двойния стандарт при храните.
 
 
Измененията ще позволят налагането на глоби както на транснационалните корпорации, така и всички останали производители, които предлагат храни с една и също марка, но с различно съдържание или рецептура. Земеделският министър Румен Порожанов съобщи това по време на парламентарния контрол в пленарната зала на Народното събрание.
 
„В тази връзка и нашите фирми много стриктно ще трябва да си гледат рецептурата и какво пише на етикета, както за нашия пазар, така и за всички останали“, подчерта министърът.
 
 
Европейската комисия предложи миналата година пакет от законодателни промени, наречен „Нова сделка за потребителите“. Той предвижда промени в 4 директиви - относно неравноправните клаузи в потребителските договори, относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, относно правата на потребителите и относно нелоялните търговски практики. 
 
„Последната изрично определя като подвеждащо предлагането на пазара на продукти под една и съща търговска мярка, но с различен състав“, каза Румен Порожанов.
 
След гласуването в Европейския парламент на 16 април ще започне работа по транспонирането на променените директиви в българското законодателство, както и в законодателството на останалите страничленки от ЕС.