Основният фактор за по-високите цени на царевицата на европейския пазар е възходящата ценова конюнктура в Щатите и поскъпването на пшеницата в ЕС, анализират от Софийска стокова борса АД (ССБ) в своя годишен доклад.

Читатели коментират цените на зърното

Последната оценка за добива от царевица в света през 2020/21 г. е редуцирана с 1 млн. тона в сравнение с данните в доклада на USDA от месец ноември. Според числата, посочени през декември, реколтата ще бъде 1143,6 млн. тона, като за сравнение през 2019/2020 г. тя е била повече – 1188,5 млн. тона. 

Според анализаторите намалението идва от по-ниските оценки за реколтите в Аржентина и ЕС – съответно 49,0 млн. тона и 63,7 млн. тона. Това до голяма степен обаче се компенсира с вдигане на прогнозната летва за Украйна – от 28,5 млн. тона през ноември на 29,5 млн. тона през декември. Спрямо 2019/2020 г. обаче, когато е била 35,9 млн. тона, тук също има спад.

Специално за Европейския съюз прогнозата на експертите предвижда увеличение на производството на царевица през 2021/22 г. макар и само с 0,7%, или 570 хил. тона. Тя е неблагоприятна за Франция, Италия, Унгария и Полша. Забележимо увеличение на производството се очертава само в северната ни съседка Румъния – 11,70 млн. тона, спрямо 9,53 млн. тона година по-рано.

Обзор на пазара на царевица у нас през 2020 г.

В началото на 2020 г. царевицата на зърно на ССБ АД запази цените си на нива от края на предходната година, които бяха между 270,00 – 290,00 лв./тон без ДДС. В края на годината цените бяха вече в диапазон между 330,00 – 350,00 лв./тон без ДДС, което е увеличение с 18 %. Сделки за царевица се сключиха през месец април на цена от 250,00 лв./тон без ДДС.

Анализаторите изчисляват, че цените на царевицата в България плътно следваха тенденцията на международните пазари. За сравнение увеличението на цената на царевица в САЩ е с 18%, в Украйна – с 26%, и във Франция – с 25%.