Националната служба за съвети в земеделието – офис Сливен, съвместно с Института по овощарство – Пловдив организират семинар „Агротехника при отглеждане на орех“ в град Сливен. Срещата ще се проведе на 25 септември, сряда в залата на Областна администрация на ул. „Димитър Добрович“ No 3. На семинара доц. д-р Стефан Гандев – Институт по овощарство, гр. Пловдив ще запознае фермерите със съвременните концепции при размножаване и отглеждане на орехи, както и с растителнозащитните мероприятия при ореха.

Програма на семинара:
10.00 до 10.20 – Регистрация на участниците
10.20 до 10.30 – Откриване
10.30 до 12.00 - Съвременни концепции при размножаване и отглеждане на орех
12.00 до 12.15 – кафе пауза
12.15 до 13.00 – Растително-защитни мероприятия при ореха

В рамките на семинара експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Сливен ще представят възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони на земеделските производители, които отглеждат черупкови овощни видове.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!