За една година площите със селскостопанско значение у нас са намалели, но само с 0,1%. Това показва  годишният доклад за заетостта и използването на територията на България през 2019 г., изготвен от Българската анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическа конюнктура (БАНСИК).

Данък върху субсидиите – докога?

45,4%, или 5 037 470 ха от общата площ на страната ни е окачествена като използвана земеделска площ, като се наблюдава минимално увеличение спрямо 2018 г., когато тя е била 45,3%. Площите, при които се прилага сеитбооборот, временните ливади с житни и бобови треви, угарите и оранжериите, които са така наречените обработваеми площи също намаляват с 0,1%. 

Обработваемата земя у нас през изминалата година е била 3 461 615 ха, или 68,7% от общата площ. Площите със зърнени култури заемат най-голям дял от тях – 2 072 678 ха.

Зърно

През 2019 г. площите с пшеница и царевица се увеличават съответно с 1,0% и 34,1%. Площите с ечемик и слънчоглед намаляват съответно с 3,0% и 8,2%.

Ливади и пасища

Временните ливади с бобови и житни се увеличават с 4,8% спрямо предходната година. При постоянно продуктивни ливади, които могат да бъдат засети преди повече от 6 години или естествени и се използват за паша, продуктивността се увеличава с 0,4% на 386 682 ха.

125 518 ха са били високопланински пасища между 1 000 и 1 500 м, което е ръст с 0,02% спрямо предходната година. Затревени повърхности със слаб продуктивен потенциал, които никога не се косят, се увеличават с 1%.

Овощни градини и лозя

Ливади-овощни градини или постоянни продуктивни ливади с плодни дръвчета, чиято гъстота трябва да бъде от 25 до 100 дървета на хектар и за които не се полагат определени грижи, са намалели с 3,2% през 2019 г. 

Чистите площи с овощни градини в страната са се увеличили с близо 2000 дка и достигат 90 221 ха.

През 2019 г. площите с лозя намаляват с 1,5% спрямо предходната година до 53 005 ха.

Зеленчуци

Площите с пресни зеленчуци са намалели с 144 ха за година и през 2019 г. са били 35 627 ха. Картофите спадат от 14 611 ха на 11 177 ха.

Драстичен спад има при грах, фасул, бакла, леща и други варива – от 103 445 ха на 42 167 ха за една година.

Оранжерии

През 2019 г. техните площи са намалели с около 100 ха на 1 503 ха.