Kражбата на пчелни кошери ще се включи в обхвата на определението за форсмажорни обстоятелства. Това става ясно от публикуваните в петък в Държавен вестник промени в  Наредба № 9 за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.
 
С промяна в Наредбата се преминава към безхартиена обработка на заявленията за подпомагане, което налага промяна в образеца на заявлението /Приложение № 5а от наредбата/. Промените в наредбата са свързани с намаляване на броя на изискуемите при кандидатстване документи, като декларираните обстоятелства ще могат да се проверяват по служебен път.
 
С промени в Наредбата се прецизира и текста, касаещ допустимостта на бенефициенти, получили финансиране за закупуване на нови кошери и отводки в предходни години.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!