Български пчелари и техни европейски колеги взеха участие в провелата се национална пчеларска конференция в Плевен, чиито организатор беше  зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел.

При откриването на конференцията Мария Габриел подчерта: В конструктивен диалог можем да намерим правилната формула за успешния път напред за развитие на пчеларския сектор. Днешната конференция е още една крачка напред в тази посока. Политиците с инструментите на законодателството, експертите със знанията си, науката с научните изследвания, пчеларите с опита и житейската си мъдрост.

Специални участници в конференцията бяха министърът на МЗХ Десислава Танева и експерти в областта на пчеларството от Белгия, Германия, Словения и Финландия.
 
Мария Габриел наблегна на подхода, възприет на предишната национална конференция в Несебър, който следва да бъде отстояван и занапред – подход на осъзнаване на необходимостта от единни действия, за да могат да бъдат отстоявани силно позициите на пчеларския сектор в България и Европа.  „Важно е във всеки да витае духа на обединението. Имаме очертани приоритети, резолюция с ясно посочени предизвикателства, с които трябва да се справим. В пътя към търсенето на отговори още по-ясно ще се открои необходимостта от истинско обединение, за да бъдат решенията по-бързи и конкретни. Пътят е дълъг, но обединени от желанието нещата в сектора да се случат, ясно можем да различим краткосрочното от дългосрочното и вървим стъпка по стъпка към постигането им“, заяви Мария Габриел. 
 
Министър Танева отправи силно послание за единно представителство в сектора, което ще спомогне за по-добра комуникация с институциите и по-бързи отговори на проблемите. 
 
Етиен Брюно, Председател на научната комисия на Апимондия "Пчеларски технологии и качества”, Председател на Работната група "Мед" на Европейската асоциация на земеделските производители COPA-COGECA (Белгия), Соня Хайнеман, Заместник-председател на Баварската асоциация на пчеларите (Германия), Д-р Петер Козмус, Асоциация на пчеларите в Словения, Ръководител на развъдна програма за Карниолски пчели (Словения) и Станислав Яс, Член на борда на Финландската асоциация на пчеларите (Финландия) представиха опита на своите държави в структурирането на пчеларските съюзи и предприеманите действия за справяне с предизвикателствата в пчеларския сектор. 
 
„Важно е да имаме смелостта да погледнем назад, да направим изводите, вземем поуките. Важно е в дискусии да отсеем онова, което ще ни помогне по-бързо да проектираме усилията си в действия за пътя напред. Да проявим воля, разбиране, сътрудничество и диалог са ключови за положителни резултати“, заключи Мария Габриел. 
 
 
Богати дискусии последваха двата тематични панела. Обсъдени бяха множество въпроси, свързани с обучението на пчелари и идеите за училища по пчеларство, привличането на млади хора в сектора, организационната структура на пчеларските асоциации в отделните държави, пазарът на мед и пчелни продукти и други ключови въпроси.