Няма постъпили нови количества пестициди за съхраняване през 2015 г. на територията на областите Габрово и Велико Търново, съобщават от Регионалната екоинспекция във Велико Търново. 
 
Около 640 тона пестициди се съхраняват в 12 склада и 4 площадки с общо 46 бр. ББ-кубове на територията на РИОСВ – Велико Търново. Складове имат всички общини, с изключение на Трявна, Златарица и Полски Тръмбеш. ББ-кубовете са разположени в землищата на три населени места на община Полски Тръмбеш и в землището на Стражица.
 
При извършените проверки от експерти на инспекцията през 2015 г. е установено, че всички складове са в добро състояние. Не са констатирани течове от покривните конструкции на сградите, няма разливи на продукти за растителна защита в помещенията или нарушена цялост на опаковките. Складовете са охраняеми, поставени са знаци за опасност, пожарогасители и индивидуални средства за защита. За съхраняваните количества пестициди се води отчетност, съгласно изискванията.
 
Площадките с ББ-кубове, в които се съхраняват забранени и негодни за употреба пестициди, също са в добро състояние, с обновени обозначителни знаци и номера.
 
Складовете и кубовете са под непрекъснатия контрол на експертите от РИОСВ, ПБЗН и общините.
 
Временното и контролирано съхраняване на забранените и негодни за употреба пестициди на територията на общините ще продължи до намиране на подходящ начин за тяхното крайно обезвреждане.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!