Новост в селскостопанското изложение АГРА 2009 ще бъде секцията БиоАгра, за  изделия  на биологичното земеделие и животновъдство, както и за лицензирани фирми, издаващи сертификати за екологични ферми и продукти.

За първи път се организира и конкурс за иновации в областта на селското стопанство сред изложителите.  Целта на конкурса е да представи иновационните продукти и разработки в областта на селското стопанство и да популяризира фирмите, които ги предлагат пред специализираните посетители и медиите.

Конкурсът се провежда в шест раздела. Комисия от експерти от Министерство на земеделието и храните, Селскостопанска академия, Сдружение на производителите на земеделска техника, Пловдивска земеделска камара, Аграрен университет – Пловдив,
Тракийски университет Стара Загора – катедра „Животновъдство“ и Русенски университет – катедра „Земеделска техника“ ще оценяват продуктите и разработките. Щандовете, на които се представят иновациите, ще бъдат посещавани от конкурсната
комисия в деня преди откриване на изложбата.

Чуждестранни компании са заявили досега експозиционни площи, които са с 11% повече в сравнение с АГРА 2008.  Българските фирми все още са в рамките на миналата година, но се очаква ръст и при тях. 

По-голямо е увеличението при откритите изложбени площи – общо 11%. То показва  засилваща се активност на производителите и дистрибуторите на селскостопанска техника, която обикновено се демонстрира извън палатите.

Престижът на АГРА, която е най-авторитетният форум на агробизнеса в Югоизточна Европа,  мотивира участниците да се представят по-мащабно заради стагнацията на пазара. Фактът, че се включват в реномирано изложение, подчертава тяхната стабилност и подобрява  репутацията.  

В период на криза  сериозните компании не намаляват, а увеличават бюджетите си за реклама и презентиране, за да запазят пазарните си позиции, сочат анализи на експерти.  Като пример най-често се цитира  проучване на McGraw-Hill, проведено между 600 компании в периода 1980-1985 година. То констатирало, че компаниите, които не са спрели да инвестират в реклама по време на рецесията през 1981-1982 г., по-късно са увеличили продажбите си с 256% спрямо останалите конкуренти.

Освен фирмите от областта на агробизнеса, засилен интерес към представяне в панаира  показват производителите и търговците от лозаро-винарската индустрия.  Заявките за участие във ВИНАРИЯ 2009 се увеличават след среща на ръководството на Международен панаир Пловдив с представители на Националната лозаро-винарска камара и собственици на винарски изби.  Изложители от Гърция, Италия и Унгария вече са ангажирали щандове за ВИНАРИЯ,  чието 17-о издание ще се проведе от 18 до 21 март 2009 г. в панаира.  На него ще стартира „Гурме салон” за храни и продукти от висок клас, подходящи за консумация с елитни вина и спиртни напитки.

 

снимка: www.tractor.bg