Ново огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците е открито в добричкото село Стефаново в животновъден обект за патици мюлари, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В него се отглеждат около 9500 птици.

Четете още: В България няма да се оставя земеделска земя под угар през 2024 г.


Около засегнатия животновъден обект са определени 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата Стефаново и Бранище, и 10-километрова наблюдавана зона, в която влизат град Добрич, селата Богдан, Плачидол, Дончево, Опанец, Драганово, Стожер, Соколник, Славеево, Пчелино, Попгригорово, Приморци и Полковник Свещарово.

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение, ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта. 

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.
БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на птичи грип, не представляват опасност за човешкото здраве.