Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на схемите за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема ”Училищен плод” и Схема „Училищно мляко“ подлежи на обществено обсъждане до 28 януари 2019 г.
 
 
С проекта се предлага опростяване на процедурата при избор на заявители от страна на учебните заведения, отпада служебния избор и се предоставят по-големи права на директорите на учебните заведения при избора на доставчици.
 
Предвижда се също учебните заведения да обявяват на интернет страницата си обявлението за набирането на предложения за доставка на продуктите по съответна схема, а когато съответното учебно заведение няма собствена интернет страница, обявлението се публикува на интернет страницата на съответната община. Избраният заявител по съответната схема също се обявява на интернет страница.
 
Това е поредната промяна в училищните схеми. Последната такава беше приета от Министерският съвет през месец октомври 2018 г. С нея се позволи отделно заплащане по 7 ст. на порция за дейностите по приемането, съхранението и раздаването на продуктите на учениците. В това число влиза и възможността да се използват помещенията и хладилниците на училищните бюфети и столове.
 
[news]
Вече действащата наредба посочва, че приемането, съхранението и раздаването на продуктите в учебното заведение да се организира от директора и да се осъществява от персонала на училището. Досегашната практика обаче е показала, че училищата с по-голям брой доставки трудно се справят сами с тези дейности, тъй като не разполагат с достатъчно персонал.
 
Със сегашния проект се предлага да се прецизира процедурата за избор на заявители, отпада служебния избор и се предоставят по-големи права на директорите на учебните заведения при избора на доставчици. Предвижда се също учебните заведения да обявяват на интернет страницата си обявлението за набирането на предложения за доставка на продуктите по съответна схема, а когато съответното учебно заведение няма собствена интернет страница, обявлението се публикува на интернет страницата на съответната община. Избраният заявител по съответната схема също се обявява на интернет страница.
 
Изменя се и реда за прилагане на схемите, като най-вече се цели опростяване при избора на заявител и повишаване на ефективността на схемата.
 
„Предложените промени в Наредбата за  условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема ”Училищен плод” и Схема „Училищно мляко“ ще доведат до по-ефективно управление на схемите от учебните заведения, както и до засилване на контрола по нейното прилагане“, пише в мотивите на проекта.