За да започне прилагането на Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за новия програмен период (2023-2027), Министерството на земеделието подготвя необходимата нормативна база.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Един от най-важните документи е Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Проектонаредбата е на обществено обсъждане до 27 февруари.

Интервенциите за финансиране на сектор „Животновъдство“ са: 

•    обвързано с производството подпомагане за млечни крави; 
•    обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми; 
•    обвързано с производството подпомагане за месодайни крави; 
•    обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми; 
•    обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи; 
•    обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони; 
•    обвързано с производството подпомагане за биволи; 
•    обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи; 
•    обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми; 
•    обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони.

Интервенциите за производителите на плодове и зеленчуци са:

•    обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове; 
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване; 
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани); 
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер); 
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи за нишесте, лук и чесън); 
•    обвързано с производството подпомагане на за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши); 
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство; 
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони; 
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури.

В наредбата са предвидени следните промени в сравнение с досега действащите правила:
– въведено е възрастово ограничение за животните, включени в някои интервенции за обвързаната с производството подпомагане за говеда, биволи, овце и кози;
завишени са изискванията за реализация на продукция от заявените за подпомагане животни;
– разширен е обхватът на интервенция „Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони“, като ще се подпомагат и животни с предназначение за производство на месо;
– животните от застрашени от изчезване породи са обособени в отделни интервенции;
– подпомагането на плодовете ще се осъществява само по една интервенция за обвързана подкрепа;
– по всички интервенции за зеленчуци – полско и оранжерийно производство, и интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите – плодови насаждения до встъпването им в плододаване, се въвежда изискване бенефициентите да предоставят документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал
– разработена е изцяло нова интервенция – обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване
– по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство се разширява списъкът с допустими култури, като се добавят ягоди и малини;
– по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури остават допустими фасул за зърно и грах за зърно (зимен и пролетен), тъй като тези култури, обрани в ранен етап, са зеленчуци и не са протеинови култури;
– по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи за нишесте, лук и чесън) по отношение на културата „картофи“ кандидатите за подпомагане трябва да са регистрирани съгласно чл. 22 от Закона за защита на растенията;
– предвижда се и прилагането на нова интервенция, насочена към най-дребните производители на плодове и зеленчуци, които се намират в планински райони. Помощта е предназначена за стопанства до 1.5 ха. Допустими култури са фасулът, както и всички допустими видове плодове и зеленчуци по останалите интервенции. Изключение правят картофите, които могат да се подпомагат само ако са предназначени за производство на нишесте.

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg