В системата на Земеделското министерство (МЗм) за четири месеца са назначени общо 239 служители, става ясно от отговор на служебния агроминистър Явор Гечев относно депутатско питане.

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

Публикуваната справка показва, че настоящото служебно ръководство на МЗм е извършило редица кадрови промени в звената към министерството, администрацията, второстепенните разпоредители с бюджетни средства, търговските дружества и държавните предприятия, областните дирекции по земеделие и други.

За четири месеца в Министерството на земеделието са новоназначени 26 служители, а във второстепенните разпоредители с бюджет към ведомството - общо 213 души. Най-много са новите кадри в Националната служба за съвети в земеделието - 58 (конкурс за нови експерти беше обявен по-рано през годината), а след това в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – 49 души.

40 назначения са извършени в областните земеделски дирекции, като най-много са в Областна дирекция „Земеделие” – Видин, следвана от дирекциите в Благоевград и Разград.

За времето от 2 август до ноември 2022 г. са извършени промени в Съвета на директорите на две от едноличните търговски дружества към агроминистерството („Врана” ЕАД и „Напоителни системи” ЕАД), както и са сменени всичките трима членове в Управителния съвет на ДП „Кабиюк”.

В управителните съвети на държавните горски и ловни стопанства са извършени общо 13 промени, от които три са смени на директори - на Южноцентрално държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие и Северноцентрално държавно предприятие. Сменени са и 20 директори на териториалните поделения.

Вижте подробна информация в таблицата: