Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

Резултати