Не са открити доказателства за разделение между Изтока и Запада в ЕС във връзка със състава на хранителни продукти от едни и същи марки.

Очаквано: Глоби за двоен стандарт при храните

В същото време е факт, че една трета от тестваните продукти имат различен състав, докато се идентифицират по идентичен или подобен начин, съобщават от Съвместния изследователския център към Европейската комисия. 

Комисията публикува проучване за оценка на разликите в състава на хранителните продукти на Европейския съюз (ЕС). В него се включиха 19 държави членки, сред които и България. Анализирани бяха близо 1400 проби от 128 хранителни продукта, като е приложена една и съща методология.

Докладът на експертите показва, че 9% от сравнените продукти се различават по състав, въпреки че тяхната опаковка е идентична. Други 22% от продуктите, представени по подобен начин, имат различен състав. 

От проучването става ясно още, че няма последователен географски модел. Освен това разликата в състава на тестваните продукти не означава непременно, че те имат различно качество.

Еврокомисар: „Някои европейци смятат, че продуктите, които купуват, са различни, може би по-лоши в сравнение с тези на други места. Резултатите са смесени.“

Мерките срещу двойния стандарт в единния европейски пазар продължават. ЕК е предвидила нови 1,26 млн. евро, за да се укрепи капацитетът на потребителските организации, които да тестват продукти и да откриват потенциално подвеждащи практики. Крайният срок за кандидатстване е 6 ноември.

„С новите закони, които санкционират двойното качество и укрепват ръцете на органите за защита на потребителите, разполагаме с наличните инструменти. Европейските потребители ще могат да пазаруват с пълно доверие, че купуват това, което виждат“, убедена е Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието и потребителите.