Има значителни различия в състава и цените на храните. Проблемът с двойния стандарт наистина съществува. Това каза д-р Любомир Кулински от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по време на пресконференция.
 
Експертите стигат до това заключение, след като за период от две години проучват различни храни. Те са произведени от големи международни компании, разположени главно извън България. Изследванията са направени на три етапа.
 
Първият етап започва през 2017 г., като са закупени 30 продукта от търговски вериги, представени както в Германия и Австрия, така и у нас. Анализирани са пет големи групи, сред които млечни и месни продукти.
 
„При анализа на съдържанието, описано на етикета, бе констатирано различие в 7 продукта или това са 23% от закупените продукти. В 15 от изследваните 20 продукта бе установено, че продуктите са по-евтини в Европа от тези в България“, подчерта експертът от Агенцията по храните.
 
По-късно същата година протича вторият етап, като са закупени 31 проби от търговски обекти в Италия, Франция и Швейцария. „Отново се отчетоха не толкова съществени различия в състава на продуктите, но големи разлики в цените“, поясни д-р Кулински.
 
На третия етап през 2018 г. отново са увеличени пробите на изследване, като са сравнени 53 аналогични продукта, взети от европейския и българския пазар. „В етикетите на 13 продукта са открити различия в представената информация по отношение на състав и/или хранителна стойност и външен вид“, уточни експертът.
 
Проучването на пазара на храни и на големите им дистрибутори в Европейския съюз (ЕС) продължава. Освен България проектът включва общо 5 държави – Португалия, Испания, Германия, Гърция и Унгария, допълни Димитър Маргаритов от Комисията за защита на потребителите (КЗП).
 
Ролята на БАБХ е да участва във вземането на пробите и извършването на сравнителен анализ на резултатите. По темата работят още експертни групи от Министерството на икономиката и потребителски организации от неправителствения сектор.