Опазване на биоразнообразието в земеделието и в отдалечените райони - това е темата на първото за тази година публично изслушване на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI). Форумът ще се проведе онлайн на 11 януари от 17:30 ч. българско време.

ПРОГРАМА

Изслушването има за цел да оцени и обсъди въздействието върху селскостопанския сектор относно „Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.“, съобщиха от Европейския парламент (ЕП).

Осем експерти в два отделни панела ще изнесат презентации, последвани от отворени дискусии, относно въздействието на европейските земеделски производители върху биоразнообразието в ЕС. Целта е да се оценят предизвикателствата, пред които секторът е изправен, както и да се определят някои от целите за биологичното разнообразие, които да залегнат в стратегията до 2030 г.

COMAGRI и изменения на проектобюджета за 2021 г.

ГД „Околна среда“ и ГД „Земеделие“ от Европейската комисия също ще участват с двама представители. Те ще презентират мерките, предложени от Комисията.

Заради пандемията от коронавирус, ЕП обяви редица мерки за ограничаване на разпространението на епидемията.

Настоящите предпазни мерки, приети от ЕП за ограничаване разпространението на COVID-19, не засягат работата по законодателните приоритети. Основните задължения се запазват, като всички срещи ще преминат в онлайн режим, чрез дистанционно участие на членовете. Всички форуми и обсъждания ще бъдат достъпни онлайн.

Следващите заседание на COMAGRI в Брюксел, ще се проведат, както следва: 
На 11 януари, 16.30-18.45
На 14 януари, 16.45-19.00 (при закрити врата 17.45-19.00)
На 25 януари, 16.45-18.45 и 26 януари, 9.00-12.00
На 1 февруари заседание на AGRI-PETI)
На 4 февруари и на 24 февруари