От храната, която ядем, до дрехите, които носим — продуктите, създадени от европейските фермери, са навсякъде около нас. С нова кампания ще се повишава осведомеността за значението на селското стопанство в нашето ежедневие.

В ЕС има около 12 милиона земеделски стопани на пълно работно време, а около 36 милиона други работни места зависят пряко от европейското селско стопанство. Същевременно проучвания показват, че градското население в Европа се чувства все по-откъснато от живота в селските райони и земеделието. Европейският съюз иска да противодейства на тази тенденция с кампанията „Да се погрижим за корените си“, чрез която се стреми да подчертае колко важно е земеделието и как Съюзът го подкрепя със своите политики.

Не само храна
Акцент в кампанията е широкият спектър от продукти, които зависят от европейското селско стопанство. От френски сирена в нашите хладилници и италианска вълна в нашите пуловери до холандски лалета на масите ни — резултатите от труда на европейските фермери са навсякъде. Освен да се насочи вниманието към това, което земеделските стопани произвеждат, кампанията има за цел и да се подчертае значението на селското стопанство в други области като стимулиране на растежа в селските общности, опазване на околната среда и природните ландшафти на Европа и др.

Уебсайтът на кампанията – Да се погрижим за корените си – съдържа информация за политиките на ЕС в областта на земеделието и материали за фермери и учители, които искат да обяснят повече за това, което правят, и за начините, по които помага ЕС. Ще се състоят и различни прояви, които ще дадат възможност на хората да научат повече за европейското селско стопанство.

Защо говорим за селскостопанската политика сега?
През юли бе постигнато споразумение за промени в селскостопанската политика на ЕС от 2014 г. нататък. Общата селскостопанска политика, или ОСП, има за цел да се гарантира поминъкът на земеделските стопани, като в същото време на европейците се осигурява качествена храна на разумни цени.

С промените в политиката се цели постигане на по-голяма справедливост в областта на селското стопанство чрез по-равномерно разпределяне на средствата в ЕС. Освен това ще има финансиране в помощ на новото поколение млади фермери и за повишаване на екологосъобразността на земеделието.

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!