Институтът за агростратегии и иновации стартира информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“. Чрез нея експертите ще представят как в други страни от ЕС се прилагат успешни иновативни решения в селското стопанство, с които фермерите решават своите проблеми и правят бизнеса си по-успешен. 
[news]
„С идеята, че иновациите са необходимо и практично решение за българското земеделие, както и защото сме уверени, че те имат почва и у нас. Основната цел на нашата кампания е съвсем скоро да можем да говорим за такива примери и в нашата страна“, посочват от Института. 
 
В първия материал*, от Института за агростратегии представят проект за управление на хранителните запаси в пасищата в областта Шлезвиг-Холщайн, Германия.
 
Иновативен проект, осъществяван в Германия, има за цел да повиши стабилността и качеството на добивите в типичните за областта Шлезвиг-Холщайн тревни площи. Проектът също така се стреми да увеличи използването на местни източници на протеин чрез адаптирани стратегии за торене и в допълнение да интегрира бобови фуражни култури в системите за управление на пасищата. Същевременно подобряването на ефективността от хранителните вещества в оборската тор върху пасищата и устойчивото управление на заблатени низини и пасища също са на фокус. Проектът "Управление на хранителните вещества в пасища" се базира на представителни данни от пилотни стопанства в района на Шлезвиг-Холщайн, въз основа на които ще се вземат подходящи мерки за намаляване на специфичните за района и оперативните излишъци на хранителни вещества в стопанствата с висок процент на постоянни пасища.
 
Първите оперативни данни, хранителни баланси, мерките за управление на пасища и спецификата на тревните площи се определят заедно с фермерите. След анализ на критичните точки, в който се оценяват всички мерки за управление за тяхното влияние върху управлението на хранителните вещества, е предвиден обмен между пилотните стопанства и създадената оперативна иновативна група, който да позволи установяването на иновативни стратегии за управление. След това тези стратегии биват демонстрирани и тествани в действащи стопанства едновременно с провеждането на проби на опитните полета на Земеделската камара в Германия. Именно от придобитите знания и отчетни данни, ще бъде възможно до края на периода на изпълнение на проекта да се разработи практически инструмент за вземане на решения, приложими в земеделската практика.
 
*Материалът е предоставен от Институт за агростратегии и иновации, част от информационна кампания „Иновациите – винаги на мода!“