Центърът на икономически изследвания на селското стопанство (CAPA) прогнозира поскъпване на телешкото месо във връзка с недостиг на българския пазар, въпреки че през първите три месеца на годината е имало ръст на производството и спад на цените.
 
 
„Очаква се цените да се повишават през следващите два месеца, предвид растежа на цените в ЕС и големия недостиг на телешко месо на българския пазар“, се казва в юнския бюлетин на Центъра.
 
Изследователите отчитат, че през май цените на едро на говеждото и на телешкото месо отбелязаха спад с близо 6,4% спрямо предходния месец. Една от причините за това е увеличеното производство в кланиците, което през първите три месеца на 2018 г. отбелязва ръст с 10,4% на годишна база. 
 
Леко повишение в сравнение с предходния месец отбелязаха цените на тон кланично тегло на свинско месо през май. За първото тримесечие на 2018 г. производството в промишлени условия възлиза на 17 300 тона, което е с 6% над нивото за същия период на предходната година. Увеличението се обяснява с по-големия брой заклани животни – 254 200 броя спрямо 243 100 броя през 2017 г.
 
 
Вносът на свинско месо за първите три месеца на годината също расте - с около 14% на годишна база. Очаква се цената на едро на свинското месо постепенно да възстановява равнището си до 3000-3200 лв./тон кланично тегло. Основание за това може да се търси и в сигналите за увеличение на експорта от ЕС с 0,2% за периода януари-април спрямо същите месеци на 2017 г. Увеличава се и търсенето в региона по време на силния туристически сезон в Югоизточна Европа.
 
Производството на бяло месо в кланиците се увеличава през първото тримесечие на 2018 г., като растежът е с 15,7% в сравнение със същия период на миналата година, отчитат още изследователите.
 
Осезаем е ръстът в производството на месо от патици (29,2%) и на месо от други птици и зайци (28,1%). Увеличението на месото от бройлери е с 11,9%. Това е основната причина да се очаква през следващите месеци растежът на цените на едро да се ограничи около 3,10 лв./кг.
 
Изследователите от CAPA отбелязват и някои важни събития в сектора през юни 2018 г. Едно от тях е, че Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) увеличи ставките по схемите за обвързана подкрепа Кампания 2017 с 31,18 лв. на животно за месодайните крави и юници, с 8,94 лв. за първите 250 месодайни крави под селекционен контрол и със 7,15 лв. за всяко следващо животно. За овце майки и кози майки увеличението е с 3,52 лв. за първите 300 животни и с 2,82 лв. за всяко следващо.
 
* Прогнозни цени;   -  Липса на информация                                                     Източник: ЕК/CAPA
 
Бюлетинът отбелязва и някои съществени факти за световното производство и търговия в сектора.
 
Индексът на средните цени на месото, изчисляван ежемесечно от FAO, отбеляза през май много слабо понижение - до 169,6 пункта. Това се дължи в най-голяма степен на по-ниските котировки на свинското месо, като резултат от свиването на вноса в Китай. Индексът на цените на птичето месо отчита слабо увеличение, докато цените на говеждото месо остават стабилни.
 
Според данните на ЕК стойността на износа на свинско месо отбелязва спад с 10% на годишна база през периода от април`17-март`18 г. Това се отразява като намаление на стойността на нетния експорт на тази продукция.
 
Засега разпространението на африканската чума по свинете (АЧС) в Румъния е ограничено до домашни стада и диви животни и няма осезаемо отражение върху предлагането на пазара, според информацията на Департамента по селско стопанство на САЩ (USDA). Въпреки това, поради въведените от Китай търговски ограничения, износът на румънско свинско месо е намалял почти наполовина през първото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на миналата годна.
 
Производството на птиче месо в ЕС се е увеличило с 5% през месеците януари-март на годишна база. Количеството на изнесеното птиче месо от ЕС се е повишило с 11% и това вероятно ще поддържа растежа на цените. Увеличението на цените на едро на месо от бройлери е с 1% на годишна база.