Според доклада на Обединените нации за световната продоволствена сигурност 815 милиона души са изправени пред сериозен глад през 2016 г. - това е повече от един и половина пъти отцялото население на Европейския съюз.

 

Как се изграждат пет селскостопански града?

 

Има многобройни причини, поради които толкова много милиони са засегнати от този проблем, а нуждата от храна и подслон е една от основните причини за много от миграционните потоци по целия свят днес.

 

Според данни на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) голям дял от тези мигранти идват от селските райони, където повече от 75% от бедните и несигурните в света зависят от селското стопанство и средствата за препитание, основани на природните ресурси.

 

В своите страни членки ЕС инвестира в жизнеспособно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и балансирано териториално развитие. ЕС е най-големият вносител на селскостопански продукти в света, от най-слабо развитите страни, достигайки стойност от 3,4 милиарда евро за хранително-вкусовата промишленост през 2016 г.

 

ЕС инвестира повече от 8,5 милиарда евро в продоволствена сигурност, хранене и устойчиви селскостопански програми и проекти в 62 страни партньори по света. Целта на финансирането е да подпомогне насърчаването на инвестиции от страна на частния сектор в развиващите се страни, като насърчи инвестициите, които избягват заграбването на земя, осигури прилично завръщане към земеделските производители и признава ролятана фермерите във веригата на предлагането на храни.

 

Селското стопанство е изграждането на човешкото общество: без храна и здраве, нищо друго не е от значение. Селскостопанският сектор е от жизненоважно значение за постигане на продоволствена сигурност и за осигуряване на работни места и растеж в селските райони.