Ръководството на Националната био асоциация (НБА) сигнализира за нов риск от източване на евросубсидии, този път с биозайци. Сигналът е изпратен до Фермер.БГ и до отговорните институции.
 
 
Според НБА рискът се крие в новата схема за подпомагане на отглеждането на зайци, разписана в проектонаредбата за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.
 
Асоциацията настоява за отмяна на новите текстове в проектонаредбата, като посочва множество мотиви, част от които, че „тази схема отваря широко вратите към злоупотреби на фирми и лица, които ще използват уж биологичното производство на зайци и заешко месо, за да имат възможност при кандидатстване за пасища и мери впоследствие да ги заявяват по схемите и мерките, прилагани от ДФ „Земеделие“, за да получават субсидии“, пише в отвореното писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Валери Симеонов и ресорния министър Румен Порожанов. 
 
НБА алармира, че „от една страна това ще влоши ситуацията, около реалните земеделски стопани (животновъди), които ще бъдат „избутани“ от приближени фирми и лица до общинските администрации, за да гледат уж биологичните си зайци. За съжаление, подобна схема е добре позната в МЗХГ (с конете) и за нас буди недоумение, защо целенасочено се допуска подобно нещо наново?“.
 
Освен това от НБА припомнят, че по агроекологичните мерки има сериозен финансов дефицит, „въпреки това, ако към същите все пак се успее да се прехвърлят средства от неработещи мерки и мерките бъдат отворени наново, то те отново ще бъдат „източени“, за уж био животновъдство на зайци и уж био пасища и мери нужни за уж био зайци“.
 
От асоциацията предлагат промени в заключителните разпоредби на наредбата, а именно:
„§ 4. Пасища и мери, необходими за отглеждането на зайци по биологичен начин, по реда на  Приложение 5 от Наредба 1/2013г., във връзка с чл.14 а от същата Наредба не подлежат на очертаване и заявяване по схеми и мерки прилагани от ДФ „Земеделие“ – РА“, вкл. схеми за държавна помощ и de minimis .
 
§ 5.Биологичните единици от животни – зайци, отглеждани по реда на Приложение 5 от Наредба 1/2013г., във връзка с чл.14 а от същата Наредба не подлежат на заявяване по схеми и мерки прилагани от ДФ „Земеделие“ – РА“, включително схеми за държавна помощ и de minimis “.
 
НБА настоява и за направата на оценка на въздействието, тъй като от представения доклад на зам.-министър Цветан Димитров става ясно, че такава не е направена. От асоциацията припомниха и решението на ВАС, което отмени 1л. 23 от Наредба 3 именно поради тази причина.