За седма поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“, съобщиха от асоциацията.

Още за скандалната проба с украинско зърно

Предишните победители в конкурса бяха Пресиана Русева (2016 г.), Камелия Георгиева (2017 г.), Виолета Тошева (2018 г.),  Веселин Златев (2019 г.), Сияна Петкова (2020 г.) и Христо Козаров и Венелина Иванова (2021 г.).

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

• Студентът да завършва бакалавърска специалност и да продължава обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство.

• Студентът да се обучава в редовна форма на обучение;

• Средният успех от бакалавърската специалност да е не по-нисък от отличен 5.50.

Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2022/2023 година в съответната специалност на даденото висше учебно заведение. Конкурсът е отворен за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, акредитирани за горепосочените специалности. Предимство в подбора ще имат кандидатите с по-ниски или приблизителни до средните за страната доходи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

– Попълнен формуляр „Молба-декларация“ – образец;

Молба-декларация – Изтегляне

– Академична справка за целия период на обучение в ОКС „бакалавър“;

– Уверение, издадено от съответното висше учебно заведение, за продължаване на обучението в редовна форма в магистърска специалност;

– Документ за брутния месечен доход на член от семейството за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. (служебни бележки за всички видове доходи);

– Попълнена декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.

Декларация лични данни – Изтегляне

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 5 ноември 2022 г.

Конкурсът ще протече в два етапа. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите. В рамките на втория етап ще се проведат индивидуални интервюта с кандидатите.

Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени в указания срок по електронен път на e-mail: [email protected] или по пощата на адрес: 1606 София, ул. „Владайска“ 39А, ап. 2.

За повече информация: тел: 02/953 37 26, e-mail: [email protected].