Ползата от полезащитните горски пояси в Добруджа е неоспорима. Учени и производители от десетилетия са установили, че наличието и доброто им състояние водят до увеличение на добивите с 15-30 %. 

За пчеларите: Залесяват с медоносни дръвчета в Добруджа

Горските пояси в Добричка област са единствени по рода си в цяла Европа. Общата им дължина възлиза на 5000 км, а площта им е общо 78 620 дка. 

В общините Добрич и Балчик започва възстановяване на близо 120 дка с полезащитни съоръжения. „Поясите там са в много лошо състояние, създадени са преди десетки години и е време да бъдат възстановени. През лятото ще направим обработка на почвата и есента ще залесим подготвените участъци”, обясни зам.-директорът на ДЛС - Балчик инж. Радослав Радев. 82 дка са горските съоръжения, които ще се възстановяват там. 

Технологичните планове за залесяването вече са готови, а фиданките са отгледани в разсадника на стопанството. В поясите ще бъдат вложени дръвчета от видовете цер, сребролистна липа, явор, ясен и др. Дръвчетата са аклиматизирани и пригодени за промените в климата, които се наблюдават през последните години в Североизточна България.

До 15 декември 2020 г. трябва да приключи и превръщането на 99 декара иглолистни култури в смесени широколистни насаждения. Според инж. Радев залесяваният в миналото черен бор е свършил работата си, ерозиите са овладени, създадена е почва и е време да започне подмяната на дървесните видове.

Средствата за всички дейности по възстановяване на поясите и превръщане на иглолистните гори се осигуряват по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“.

Общо 1750 дка полезащитни горски пояси ще бъдат създадени в Добруджа до 2024 г. В следващите години за тях ще бъдат инвестирани 2,6 млн.лв., съобщи преди време директорът на Горското стопанство в Добрич инж.Цанко Николов. Възстановени ще бъдат пояси, които са остарели и в недобро санитарно състояние.
 

Неподдържаните полезащитни горски ивици постепенно се разрастват и завземат части от пътищата, които започват да се прокарват в нивите.

Това се е случило в повече от 80 % от полските трасета в Добричка област, алармираха за пореден път от Добруджанския фермерски съюз, който обединява малки и средни земеделски стопани. Производители от цялата област алармират, че често достъпът до земеделските ниви е затруднен и зависи от добрата воля на собственика на дадено поле, в което е прокаран път заради разраснал се горски пояс. 

На практика фермерите трябва сами да почистят полезащитните насаждения и пътищата край тях. Това обаче не може да се случи без молба и разрешително от Горското стопанство. Всеки стопанин трябва да заплати за това, че се ангажира с поддръжката на пътя. В същото време общините събират такси за тези „черни пътища”, а фермерите трябва да плащат и за санитарното обгрижване на поясите, и за машините и изхвърлянето на клоните.

Периодично проблемите около полезащитните горски пояси, пътищата край тях, обгрижването, прокарването и възстановяването им пораждат напрежение в Добричка област.