Опазването на медоносните пчели се превръща в мисия, която печели все повече привърженици у нас. Голяма популярност през последните години добиват акциите за засаждане на медоносни видове дръвчета.

Пари за пчеларите - ДФЗ обяви прием по три мерки от 5 март до 18 март

Над 30 000 сребролистни липи и 35 660 акации ще бъдат засадени в Добричка област за подпомагане на пчеларския сектор. Дръвчетата са част от общо 530 000 фиданки, които ще се залесят до края на годината върху 603 декара, уточняват от Североизточното държавно предприятие.

Добричка област е с най-голям брой пчелни семейства у нас. През 2019 г. броят им е бил 60 220. Залесяването с медоносни видове в горските територии е в подкрепа на пчеларите от Добруджа, така се осигурява паша на пчелите.

През миналата година в Държавно ловно стопанство – Тервел бяха засадени 68 декара с 31 160 медоносни дръвчета, сред които гледичия и акация. 

През настоящата година в залесителната кампания ще се използват най-много дръвчета от цер и полски ясен. В разсадниците са отгледани още благун, ясен, явор, топола и медоносните липа и акация

В полезащитните горски пояси на Добруджа предстои да цъфнат и плодни видове – джанки, киселици и круши, както и храстите глог, дрян, бъз и смрадлика. По този начин наред с полските култури, овощните дръвчета и етерично-маслените култури се осигурява разнообразна паша за пчелните семейства в областта.

През миналата година лавандулата и слънчогледът са дали обилен прашец за пчелите и стопаните извадиха добри количества мед от тези видове. Това обаче е за сметка на други растителни култури.

Изминалата стопанска година се оказва без пчелен мед от акация и липа, сочи анализът на пчеларите. Те посочват, че годината е била оскъдна не само на мед, но и на прашец и прополис. 

За залесителната кампания, която ще се проведе в 4 области – Добрич, Варна, Шумен и Търговище, са предвидени над 2 млн. лв. Те ще се използват за дейности по семесъбиране, производство на фиданки, почистване на площите, подготовка на почвата и отглеждане на млади гори.